VI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej


VI Kongres
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Lublin 7-9 maja 2020
Kongres pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy