Sesja plakatowa

Uczestników kongresu zachęcamy do zgłaszania streszczeń prac oryginalnych do sesji plakatowej.
Wszystkie streszczenia mogą być przedłożone w języku polskim lub angielskim, o jakości odpowiedniej do publikacji.

Format
Tytuł – ograniczony do 20 słów
Tekst – ograniczony do 500 słów, w tym podziękowania.

WYMOGI SESJI PLAKATOWEJ

Prosimy o nadsyłanie streszczeń wystąpień (do 250 słów , do 2 200 znaków)) zawierające:
– wstęp
– cel pracy
– materiał i metody
– wyniki
– wnioski
– słowa kluczowe (do 6)

Prosimy o używanie tylko standardowych skrótów. Specjalne lub nietypowe skróty prosimy umieścić w nawiasach po pojawieniu się pełnego słowa za pierwszym razem.
Prosimy wyrażać liczby jako cyfry.

Streszczenia mogą być nadsyłane do 6 września 2020 do godz. 23.00 na adres: sekretariat@ptgo2020.pl