Warsztaty

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: sekretariat@ptgo2020.pl

Czwartek, 1 października

13:00-15:30
Warsztat dla pielęgniarek "Rola pielęgniarki w optymalizacji leczenia raka jajnika"
Warsztat kliniczny dla lekarzy "Punkty zwrotne w leczeniu raka jajnika"
(warsztaty sponsorowane ASTRA ZENECA)
szczegóły