Diagnostyka nowotworów kobiecych w gabinecie ginekologa – warsztaty praktyczne

7 maja 2020 r.
Centrum Symulacji Medycznej UM Lublin; ul. Doktora Witolda Chodźki 4, 20-400 Lublin

PROWADZĄCY:

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki – kierownik merytoryczny warsztatów
Prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski
Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp
Prof. dr hab. n. med. Paweł Basta

ZAGADNIENIA:

zmiany w obrębie narządów kobiecych, zmiany w obrębie piersi, różnicowanie zmian, ocena endometrium u pacjentek leczonych tamoksyfenem, badania pooperacyjne, PCOS, inne.

WARSZTATY Z UDZIAŁEM PACJENTEK.

Koszt udziału w warsztatach: 180 PLN
Zgłoszenia proszę kierować na adres: sekretariat@ptgo2020.pl
Liczba miejsc ograniczona.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienie opłaty.

PARTNER WARSZTATÓW