Ścieżka kobiet zaawansowanym z rakiem jajnika FIGO III/IV o niskim stopniu zróżnicowania.
Znaczenie mutacji w genach BRCA 1/2 u chorej na raka jajnika.